Bienvenidos! Bienvenidas!


Monday, May 2, 2011

2

Sama sa Pako sa Alindanaw

Sama sa pako sa alindanaw
Gugma ko dili dali mahanaw
Kung mubiya ka
Magpagbiling, malaumon sa imong pagbalik

Apan hatagi lang ug higayun
Na ang adlaw musalup sa kadagatan
Ug ang kangitngitan
Mao'y timaan sa atong gugma

Ikaw ang kalayo, ako ang kandila
Na ginatunaw mo sa kamingaw
Ikaw ang kadasig, ikaw ang pangandoy
Na kanunay kong gina-asoy
Ikaw ang kagahapon nga di ko makalimtan
Ug ugma nga akong ginapangandaman

Apan kung di kana gyud kapugngan
Di na taka palisdan
Ang imong kagawasan mao'y timaan
sa akong gugma

Apan hatagi lang ko ug higayun
Na ang luha musinggit sa kahilum
Luyo sa imong pahiyum
Ako usa  ka dahong laya
Nga nahulog sa yuta

Apan timan-i ni inday
Na karon man ako nalaya
Paabuton ang panahon
Nga mamupo ka ug gugma
Di man karon
Tungod sa atong sitwasyon
Tungod kay layo ka
Mas gipili na magbuwag ta
Apan tungod niana
Mas gipalangga taka.

TopBlogs.com.ph

Arts & Craft - Top Blogs Philippines

estoryahee ko beh.

Followers

About Me

My photo
I freely give all sights and sounds of nature I've known, to those who have the grace to enjoy not a man-made materialism but a God-made beauty.